Engelstränen-Narzisse<br>"Tresamble"

Art.Nr. # 330041
0,49 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Bridal Crown"

Art.Nr. # 330044
0,49 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Calgary"

Art.Nr. # 330045
0,49 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Rip van Winkle"

Art.Nr. # 330047
0,49 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Tahiti"

Art.Nr. # 330048
0,59 EUR / Stück
Tazetten-Narzisse<br>"Minnow"

Art.Nr. # 330056
0,49 EUR / Stück
Tazetten-Narzisse<br>"Golden Dawn"

Art.Nr. # 330060
0,69 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Tête Rosette"

Art.Nr. # 330067
0,69 EUR / Stück
Jonquilla-Narzisse<br>"Sailboat"

Art.Nr. # 330070
0,59 EUR / Stück
Jonquilla-Narzisse<br>"Sundisc"

Art.Nr. # 330071
0,49 EUR / Stück
Orchideenblütige Narzisse<br>"Papillon Blanc"

Art.Nr. # 330072
0,49 EUR / Stück
Tazetten-Narzisse<br>"New Baby"

Art.Nr. # 330073
0,49 EUR / Stück
Gefüllte Narzisse<br>"Replete"

Art.Nr. # 330204
0,69 EUR / Stück
Engelstränen-Narzisse<br>"Thalia"

Art.Nr. # 330221
0,49 EUR / Stück
Pfauenaugen-Narzisse<br>"Recurvus"

Art.Nr. # 330222
0,69 EUR / Stück
Großkronige Narzisse<br>"Accent"

Art.Nr. # 330068
0,69 EUR / Stück
Großkronige Narzisse<br>"Salomé"

Art.Nr. # 330069
0,69 EUR / Stück
Cyclamineus-Narzisse<br>"Tête-a-Tête"

Art.Nr. # 330059
0,49 EUR / Stück
Seiten: