Agria, bio

ab 1,91 EUR / kg

Setanta, bio

ab 3,57 EUR / kg

Steckzwiebel Sturon

3,45 EUR / 250 g

(1,38 EUR/ 100 g)

Almonda, bio

ab 1,91 EUR / kg

Sarpo Mira, bio

ab 3,87 EUR / kg

Bellinda, bio

ab 1,91 EUR / kg

Nicola, bio

ab 1,91 EUR / kg

Laura, bio

ab 1,91 EUR / kg

Violetta, bio

ab 4,50 EUR / kg

Cara, bio

ab 3,87 EUR / kg